روز ملی ثبت احوال


معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال
در همایش روز ملی ثبت احوال، جزییات سامانه ثبت تغییر نشانی ایرانیان تشریح شد
۱۳۹۷/۱۰/۳
رییس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد

همایش روز ملی ثبت احوال،‌ در یکصدمین سالگرد تأسیس سازمان، با حضور وزیر کشور برگزار شد

۱۳۹۷/۱۰/۳
وزیر کشور در همایش روز ملی ثبت احوال

همایش روز ملی ثبت احوال، گرامیداشت یکصدمین سالگرد تأسیس سازمان ثبت احوال کشور با حضور وزیر کشور برگزار شد.

۱۳۹۷/۱۰/۳