رییس سازمان ثبت احوال کشور


رییس سازمان ثبت احوال کشور به مناسبت هفته ازدواج اعلام کرد

تهران - ایرنا - معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور از ازدواج هفت هزار و 187 زوج با نام های مبارک فاطمه (س) و علی (ع) طی سال گذشته خبرداد.

۱۳۹۵/۶/۱۶
رییس سازمان ثبت احوال کشور به مناسبت هفته ازدواج اعلام کرد

تهران - ایرنا - معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور از ازدواج هفت هزار و 187 زوج با نام های مبارک فاطمه (س) و علی (ع) طی سال گذشته خبرداد.

۱۳۹۵/۶/۱۶
رییس سازمان ثبت احوال کشور به مناسبت هفته ازدواج اعلام کرد

تهران - ایرنا - معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور از ازدواج هفت هزار و 187 زوج با نام های مبارک فاطمه (س) و علی (ع) طی سال گذشته خبرداد.

۱۳۹۵/۶/۱۶
رییس سازمان ثبت احوال کشور به مناسبت هفته ازدواج اعلام کرد

تهران - ایرنا - معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور از ازدواج هفت هزار و 187 زوج با نام های مبارک فاطمه (س) و علی (ع) طی سال گذشته خبرداد.

۱۳۹۵/۶/۱۶
رئیس سازمان ثبت احوال

تهران - ایرنا - رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: 22 هزار و 184 زوج در فاصله اعیاد سعید قربان تا عید سعید غدیر خم به خانه بخت رفتند.

۱۳۹۵/۷/۵
رئیس سازمان ثبت احوال

تهران - ایرنا - رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: 22 هزار و 184 زوج در فاصله اعیاد سعید قربان تا عید سعید غدیر خم به خانه بخت رفتند.

۱۳۹۵/۷/۵
رئیس سازمان ثبت احوال

تهران - ایرنا - رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: 22 هزار و 184 زوج در فاصله اعیاد سعید قربان تا عید سعید غدیر خم به خانه بخت رفتند.

۱۳۹۵/۷/۵
رئیس سازمان ثبت احوال

تهران - ایرنا - رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: 22 هزار و 184 زوج در فاصله اعیاد سعید قربان تا عید سعید غدیر خم به خانه بخت رفتند.

۱۳۹۵/۷/۵
رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفت و گو با ایرنا مطرح کرد

مادر پرمعناترین و زیباترین واژه است که در طول تاریخ مورد احترام همه بوده و خواهد بود و یکی از مقولات تامل برانگیز جامعه امروز ایران است، طیف گسترده مسائل مرتبط با مادری و تنوع و گاه تعارض دیدگاه‌ها در این زمینه، تولید محتوای فکری در زمینه مادری را با دشواری همراه کرده است.

۱۳۹۵/۱۲/۲۹