آمار حیاتی


چکیده: غالباً توسط عموم مردم و همچنین برخی کارشناسان جمعیت‌شناسی فرض می‌شود که مقدار باروری سطح جانشینی به طور متوسط 2.1 تولد به ازای هر زن در طول زندگی است. هیچ چیزی از حقیقت نمی‌تواند دورتر باشد. تغییرات جهانی در باروری جانشینی قابل توجه است. محدوده تغییرات تقریباً بین 1.4 تولد زنده ( کمتر از 2.1 ) تا نزدیک 3.5 است. این دامنه تقریباً به دلیل اختلاف میزان مرگ و میر، با تأکید بر کشورهای کمتر توسعه یافته در جهان است. سیاست‌گذاران باید نسبت به میزان‌های جانشینی کشور خود حساس باشند. عدم حساسیت به این موضوع منجر به سطوح باروری کمتر از جانشینی و به دنبال آن کاهش طولانی مدت جمعیت می‌شود. برای مثال، میزان کل باروری جانشینی مقطعی برای منطقه شرق آفریقا 2.94 است. پایین آوردن باروری به 2.1 ، در شرایط مرگ و میر فعلی، منجر به آن می‌شود که میزان ولادت 29 درصد کمتر از جانشینی شود.

 

 

۱۳۹۹/۴/۲۲