ثبت مدنی


در آستانۀ روز بزرگداشت مقام معلم برگزار شد:

آیین نکوداشت مقام استاد بزرگ جمعیت‌شناسی ایران، روز سه‌شنبه 1398/02/11 برگزار گردید...
 

۱۳۹۸/۲/۱۱
یادداشت اطلاع‌رسان

این یادداشت به بررسی اجمالی ارزیابی‌های نابرابری می‌پردازد، مروری است بر چرایی لزوم چنین ارزیابی‌هایی برای یک نظام CRVS کارآمد و رهنمودهایی درباره گام‌های اساسی اجرای این ارزیابی‌ها ارائه می‌نماید.

۱۳۹۹/۲/۱۵
توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شد

این کتابچه که با عنوان فرعی «بسته‌ی فنی پایش سریع‌ مرگ‌‌ و‌میر و واکنش به همه‌گیری» در ماه سپتامبر 2020 منتشر شد، از این پیوند قابل دریافت است.

۱۳۹۹/۷/۱۵