آخرین اخبار

برآورد تعداد خانواده‌های ایرانی (با حضور همزمان همسران)


هر زن دارای همسر نمایندۀ یک خانوادۀ زوجی است که زن و شوهر همزمان در آن حضور دارند.

هر طلاق معرف تعداد خانواده‌های زوجی است که از هم گسیخته شدند و هر ازدواج زنان نیز بیانگر خانواده‌ای است که با حضور همسران تشکیل می‌شود.

در سال 1395، تهران سکونتگاه 16.6 درصد از خانواده‌های ایرانی بوده است. پس از آن استان خراسان رضوی 8.1 درصد از خانواده‌های ایرانی را در خود جای داده است.

در این سال 21 درصد از خانواده های از هم گسیخته به دلیل طلاق و 13.6 درصد از خانواده‌های تازه شکل گرفته در استان تهران سکونت داشتند.

در سال 1395 استان خراسان رضوی محل سکونت 9.5 درصد از خانواده‌های از هم گسیخته به دلیل طلاق و 8.9 درصد از خانواده‌های شکل گرفته در این سال بوده است.

در همان سال، پراکندگی محل سکونت  57 درصد خانواده‌های ایرانی در 8 استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان‌شرقی، مازندران و آذربایجان‌غربی بوده است و 43 درصد مابقی خانواده‌های ایرانی در 23 استان دیگر کشور سکونت داشتند.

در سال 1395، 50 درصد خانواده‌های شکل گرفته (خانواده‌های شامل زن و مرد که در سال 1395 شکل گرفتند) در 7 استان تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی سکونت داشتند.

استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران و البرز محل سکونت در حدود 60 درصد از خانواده‌هایی بودند که در سال 1395 به دلیل طلاق از هم گسیخته شدند.

منبع: محاسبات انجام شده برای کتاب طلاق در ایران 96 با استفاده از داده‌های سرشماری 1395- 1397/6/7


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
کلمات کلیدی :
پایگاه اطلاعات جمعیت کشور, اخبار جمعيتي, دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت,