آخرین اخبار
دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت

حوادث جاده اي پنجمن علت مرگ ايرانيان


دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت: حوادث غيرعمدي (که قسمت اعظم آن شامل حوادث ترافيکي مي باشد)، 7.3 درصد از کل مرگ هاي ثبت شده را در سال 1394 شامل مي شود. اين علت همچون سال هاي گذشته رتبه پنجم را در علل فوت ايرانيان داشته است. مطابق نمودار بيشترين سانحه ديدگان را مردان جوان تشکيل مي دهند.

رعايت اصول ايمني توسط هموطنان بخش خاکستري نمودار را از بين خواهد برد.


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۱۲/۲
کلمات کلیدی :
دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت,