آخرین اخبار
توسط موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیتی کشور انجام شد

انتشار کتاب «جمعیت، مفاهیم و موضوعات»


چاپ ترجمه کتاب «جمعیت، مفاهیم و موضوعات» در روز چهارشنبه اول دیماه سال 1395 با حضور مترجم و جمعی از اساتید و دانشجویان جمعیت شناسی در محل مرکز مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیتی کشور، رونمایی گردید.

 این کتاب يكي از معتبرترين كتاب‌هاي جمعیت شناسی است. نویسنده کتاب جناب آقای پروفسور جان ویکس و ترجمه آن توسط سرکار خانم دکتر الهه میرزایی انجام شده است. ارائة قانونمند موضوعات، تسلسل منطقي مطالب، رواني مسائل مطرح شده، برقراري ارتباط مستقيم با خواننده، جامع بودن مطالب، انجام تحقيقات گسترده در مورد هر موضوع، و بالاخره دوري گزيدن از حاشيه‌روي از ويژگي‌هاي عمدة اين كتاب ارزشمند است. از آن‌جا كه تغييرات جمعيتي در كلية مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي، و فرهنگي يك جامعه تأثير مي‏گذارد شناخت مباني، ساختار، ويژگي‌ها، روندها، منابع اطلاعاتي، و فرايندهاي جمعيتي نه تنها براي دانشجويان اين رشته، بلكه همه متخصصان و مسئولاني كه به ‌نوعي با مسائل جمعیتی سر و كار دارند ضروري است.

نویسنده کتاب، جان ویکس، كتاب را با در نظر گرفتن طيف وسيعي از خوانندگان به رشتة تحرير در آورده‏ است تغييرات جمعيتي يکي از نيروهاي عمده در تغييرات اجتماعي و فناوري در همه جهان است. کتاب به چهار بخش و 12 فصل تقسيم شده است. بخش اول شامل چهار فصل است؛ فصل اول بهمنظور آشنا کردن با رشته جمعیت شناسی طراحي شده است. فصل دوم مروري است بر روندهاي جهاني جمعيت (گذشته، حال و پيش­بيني‌هاي آينده) تا از وقايع جمعيت‌شناختي، چگونگي رسيدن به وضعيت حاضر و اينکه به کجا میرويم درک  بهتري پيدا کنيم. فصل سوم مروري است بر ديدگاه‌هاي مختلف درمورد رشد جمعيت، و فصل چهارم منابع داده‌هايي است که فهم ما از روندهاي جمعيتي شکل میدهد. در بخش دوم، “فرآیندهاي جمعيتي”، سه فرآیندِ عمده جمعيتي که دنيا را دگرگون کرده‌اند توضيح داده‌ شده است: گذار مرگ و سلامت (فصل پنجم)، گذار باروري (فصل ششم)، و گذار مهاجرتی (فصل هفتم). دانشِ اين سه فرآیند اساسِ فهم چرايي تغييرات جمعیتی و چه می‌توان کردها را شکل خواهد داد. در بخش سوم کتاب، “ساختار جمعيت و ويژگي‌هايش”، به بررسي تعامل میان فرآیندهاي جمعيتي و تغييرات اجتماعي متعاقب دگرگوني‌هاي باروري، مرگ و مهاجرت می‌پردازد که شامل گذار سني (فصل هشتم)، گذار شهري (فصل نهم)، و گذار خانواده و خانوار (فصل دهم) است. بخش چهارم کتاب، “استفاده از دورنماي جمعيت‌شناختي”، در وهله اول رابطه میان جمعيت و محیط‌زیست را بررسي میکند (فصل يازدهم). و در نهایت در فصل دوازدهم راه‌هکارهاي سياستي کنار‌آمدن با تغييرات و مسائل جمعیتی مرور شده است.

   


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۱۰/۱
کلمات کلیدی :
اخبار جمعيتي,