آخرین اخبار
ثبت احوال و آمار حیاتی

بازدید همکار اسبق سازمان ثبت احوال از دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت


دوشنبه پنجم دی ماه 1395، دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت میزبان سوزان ملک زاده، از همکاران بازنشسته و پيشکسوت سازمان بود. این بازدید، به دعوت دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت انجام شد. سوزان ملک زاده، ضمن تقدير و ارج نهادن به همکاران ارزشمند خود از گذشته تاکنون در سازمان ثبت احوال کشور، به تعريف تجربيات متعدد خود در طول دوران خدمتي پرداخت. ملک زاده در اوايل دهه هفتاد بازنشسته گرديد و در طي دوران خدمت خود همکاري هاي ارزشمندي با دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت داشت. وي گفت: در تدوين آيين نامه هاي ثبت احوال همکاري داشته و همچنين صفحه آرايي، تنظيم جداول و نمودارهاي نشريه آمارهاي حياتي کشور از بدو تاسيس تا پايان سال 1363 را انجام داده است. اين نشريه در بهمن ماه سال 1364 در دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت منتشر گرديد.

خانم ملک زاده


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۱۰/۶
کلمات کلیدی :
دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت, دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت, دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت,