آخرین اخبار
روز جهانی جمعیت(21 تیر)

(World Population Day (11 July


دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت به مناسبت روز جهانی جمعیت، اقدام به انتشار خلاصه آمار رویدادهای حیاتی سال 2015 تا 2019 نموده است که از سایت این دفتر به نشانی: http://www.sabteahval.ir/avej بخش آمارهای رویدادهای حیاتی قابل دریافت است.

Every year, Bureau of Demographic and Migration Statistics (BDeMS) release the statistics of vital events in I.R.Iran, this year concurrent with the World Population Day(11 July) Gregorian version (2015-2019) is also released, in Excel and pdf formats.

 

 


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۴/۲۲
کلمات کلیدی :
همه دیده شویم,