آخرین اخبار
ثبت احوال و آمار حیاتی

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در برنامه زنده گفتمان سیمای مرکز گلستان


~~مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در برنامه زنده گفتمان سیمای مرکز استان گلستان با موضوع روند اجرایی نمودن سیاست های ابلاغی جمعیت اظهار داشت:
شورای راهبردی جمعیت استان گلستان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل ثبت احوال جلسات را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری یرگزار نمود.
ابوبکر دولو مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در برنامه زنده گفتمان که به مناسبت روز ملی جمعیت انجام شد گفت:
شورای راهبردی جمعیت در استان گلستان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل ثبت احوال و عضویت دستگاه های اجرایی مرتبط شکل گرفت.
وی گفت: برهمین اساس شورای راهبردی جمعیت مصوباتی را برای اجراء به دستگاه های مرتبط ابلاغ و روند اجرایی آن در استان نسبتاً خوب است.
دولو در ادامه در خصوص امید به زندگی در استان گلستان اشاره کرد و گفت:
امید به زندگی براساس سرشماری سال 1395 برای مردان 70.8 سال و برای زنان 74.2 سال است.

 

 

 

 


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۳/۴
کلمات کلیدی :
سیاستهای ابلاغی,